Financování

Pět kroků k Vašemu novému bytu:

1. Krok - Rezervační smlouva
Na Vámi vybraný byt uzavřete rezervační smlouvu a do 5-ti kalendářních dnů od podpisu uhradíte rezervační poplatek ve výši 25.000,- Kč. Tento rezervační poplatek Vám po přijetí do družstva započteme do úhrady dalšího členského vkladu.

2. Krok - Přihláška do družstva
Do 30-ti kalendářních dnů od podpisu rezervační smlouvy podáte Přihlášku do bytového družstva. Podání této přihlášky je spojeno s úhradou Základního členského vkladu ve výši 25.000,- Kč (tento základní členský vklad není započítán do ceny bytu).

3. Krok - Přijetí zájemce za člena družstva
Maximálně do 60-ti dnů od podání přihlášky do družstva budete přijati za člena družstva, o přijetí budete informováni oznámením.


4. Krok - Další členský vklad (DČV)
Po tom, co obdržíte oznámení o přijetí za člena družstva uhradíte do 10-ti kalendářních dnů Další členský vklad, tento vklad je stanoven ve výši min. 30% z pořizovací ceny bytu, do tohoto vkladu se započítává rezervační poplatek.

5. Krok - Uzavření nájemní smlouvy – převzetí bytu do užívání
Následně po kolaudaci budovy uzavře družstvo s Vámi, jako členem družstva nájemní smlouvu na Vámi vybraný byt. Byt si předávacím protokolem převezmete do užívání. Každý člen družstva – nájemce bude v souladu se stanovami družstva a rozpisem plateb hradit měsíční předem nastavené měsíční platby. Jako bonus neplatíte prvních pět roků žádný příspěvek do fondu oprav a po dobu pěti let Vám dodavatel tepla fixuje cenu 1 GJ.

Pokud se rozhodnete doplatit anuitu (bankovní úvěr, který na výstavbu Vašeho
konkrétního bytu připadá), můžete požádat o převod bytu do Vašeho
osobního vlastnictví.© 2013 BytyMlynska.cz    E-mail: info@bytymlynska.cz  •  Telefon: +420 775 780 982